Data Analyse

“Door C.A.R.S heeft u vrijwel onbeperkte datalogging, waardoor er een logboek ontstaat van alle gebeurtenissen. Op basis van deze historie kunt u in de toekomst onafhankelijk betere beslissingen nemen.”

Meer rendement door diepere proceskennis

C.A.R.S analyseert de performance van de processen en installaties. Data analyse zorgt voor een helicopterview over al uw systemen en geeft direct inzicht in mogelijke verborgen kosten. Deze data worden overzichtelijk gerapporteerd, waarbij procesgegevens van vergelijkbare installaties naast elkaar worden gezet. Hierdoor zijn patronen eenvoudig te herkennen en kunt u, waar nodig, direct invloed uitoefenen.

Overzichtelijke en veilige opslag van grote hoeveelheden data

C.A.R.S verzamelt en analyseert non-stop big data. Op basis van gebruik én integratie van deze informatie is het mogelijk betere beslissingen te nemen, preventieve maatregelen te nemen en processen vergaand te automatiseren.

 

Download de C.A.R.S applicatie