Worldwide Monitoring & Control

Het slimme softwareplatform C.A.R.S monitort, beheert en bedient onafhankelijk en vanuit iedere locatie een ontelbare hoeveelheid installaties, gebouwen en objecten.

Bekijk uw rendement dankzij C.A.R.S

Remote Monitoring & Control

C.A.R.S is een open softwareplatform. Het informatie- en besturingssysteem laat hard- en software, ongeacht van welke bron, met elkaar communiceren. Hierdoor krijgt u inzicht in het functioneren van uw objecten en kunt u real-time een ontelbare hoeveelheid aan technische installaties – waar dan ook ter wereld – monitoren. Dit alles uiterst mobiel via smartphone, tablet, laptop en pc. Dat is wat wij noemen; The World at Your Fingertips.

Download C.A.R.S

Uw rendement dankzij C.A.R.S

Het op afstand bedienen van installaties, gebouwen en andere objecten bespaart u onnodige reistijd en reiskosten. Op iedere locatie, waar ook ter wereld, kunt u app- en web-based zien of uw installatie in storing is. Het mogelijke probleem komt direct in beeld. Dit euvel kunt u, indien nodig, ook direct met één klik op de knop verhelpen.
Tevens beheert C.A.R.S het energieverbruik in gebouwen. Precisiemetingen laten zien waar u besparingen kunt treffen. Op basis van dit inzicht kunnen preventieve handelingen uitgevoerd worden. Om energieverspilling te voorkomen, gaan objecten dan ook alleen aan en uit als dat nodig is.
Wereldwijd inzicht en invloed zorgt voor duurzamere installaties en objecten. U krijgt de controle over het energieverbruik, grip op het onderhoud en hogere proceskennis. Met dit inzicht kunt u besparingen treffen en processen automatiseren. Hiermee levert u direct rendement op voor u en uw omgeving.
Onderhoudsmanagement geeft een volledig inzicht in de onderhoudsstatus. U weet precies wat u heeft, waar zich de onderdelen bevinden en wanneer iets vervangen moet worden. Door accurate informatie kunt u preventief anticiperen en grip houden op de onderhoudskosten. Deze betrouwbare kerngetallen zijn belangrijk voor het maken van strategische keuzes, zoals de planning en begroting voor de korte en lange termijn.
Van data naar beslissing en actie. Het informatie- en besturingssysteem verzamelt een grote verscheidenheid aan data. Dankzij het analyseren van deze gegevens geeft C.A.R.S inzicht in het functioneren van uw installaties, objecten of gebouwen. C.A.R.S analyseert de data uit deze systemen en zet het om in waardevolle informatie. Patronen zijn eenvoudig te herkennen en waar nodig kunt u direct invloed uitoefenen. Daarmee biedt C.A.R.S grote kansen voor het optimaliseren van de industriële toepassingen, het waterbeheer, de openbare ruimte en overheidstaken.

Download de C.A.R.S applicatie

The World at Your Fingertips

C.A.R.S is de oplossing voor Industry 4.0

  • Beheert en bedient 24/7 installaties en processen van uiteenlopende aard;
  • is een Sociaal, Mobiel, Analyse en Cloud-applicatie (SMAC);
  • garandeert maximale bedrijfsveiligheid – Real-Time Control (RTC);
  • bestaat uit duidelijke en gebruikersvriendelijke procesvisualisaties;
  • bevat de meest uitgebreide Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) mogelijkheden;
  • creëert waardevolle informatie uit data – Data Analyse;
  • voorspelt onderhoud – Onderhoudsmanagementsysteem (OMS);
  • is leverancier- en fabricaatonafhankelijk.